Back to top

Verkoop, Langerei 55 - 12/11/1680 | Erfgoed Brugge

Referentie NIK/1331
Aard Verkoop
Part Lodewick de Wevere, weduwnaar en bezitter in het sterfhuis van Cathelijne Ramon, Marie Anne Petijt, zowel in eigen naam en in naam van Jacob en Anna Ramon, kinderen van dezelfde .......... in naam van Pieter Ramon, haar man, voor zichzelf én als voogd van de voornoemde Jacob en Anna Ramon, Charles Verbelle, alleen voogd ter dezer acte, benevens de voornoemde Pieter Ramon, gewoon voogd van de voornoemde weeskinderen Jacob en Anna Ramon, verkopen dit huis aan Christiaen Feijtens.
Klerk Hubrecht Tollaerts
Datering 12/11/1680
Zestienstraat Houtbrekers Dam
Oud huisnummer E11/59
Adres Langerei 55
Adrescode 800002070055
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be