Back to top

Arrest, Langerei 31 - 28/09/1779 | Erfgoed Brugge

Referentie NIK/1346
Aard arrest
Part Meester-metselaar Joannes Pulincx voert arrest uit op dit huis toebehorend aan Frans Faveers om reden verhaal.
Klerk Jan, F, Cortals
Datering 28/09/1779
Zestienstraat Houtbrekers Dam
Oud huisnummer E13/20
Adres Langerei 31
Adrescode 800002070031
Nota Dit huis is achtereenvolgens een ververij, een brouwerij, een drukkerij, en wordt verkocht aan een blauwverver. In de 19de en 20ste eeuw verkaveld langs de Annuntiatenstraat en Kleine Nieuwstraat.
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be