Back to top

Verkoop, Wollestraat 22 - 24/01/1751 | Erfgoed Brugge

Referentie OLV/1635
Aard Verkoop
Part De erfgenamen van Therese Venage, weduwe van Pieter de Ceuninck, verkopen 2/3 delen van 1/4, verder 2/3 van 1/2 van 1/3 deel in een ander vierdedeel waarvan het resterende derde behoort aan de acceptant, verder van een gelijkaardige 2/3 waarvan het andere derde ook de acceptant toebehoort in 1/6. Verder 1/2 deel in 1/15 van een huis in het St Jacobszestendeel fo. JAC/1252 aan Ignatius van Vijve fs Lodewijck, mede-erfgenaam ter zelfde sterfhuis
Klerk B. Boone
Datering 24/01/1751
HuisnaamDe Loo Fonteyne
Zestienstraat Wullestrate
Oud huisnummer C20/37
Adres Wollestraat 22
Adrescode 800003820022
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be