Back to top

Inbeslagneming, Wollestraat 24 - 21/03/1789 | Erfgoed Brugge

Referentie OLV/1634
Aard inbeslagneming
Part Charles Coopman, deurwaarder van de Raad van Vlaanderen, laat de goederen van Philips Valcke, meester tegeldekker, in beslag nemen op verzoek van diens vader Mattheus Valcke, ook meester tegeldekker, die schadeloosstelling eiste voor de borg die hij stelde voor zijn zoon voor de lening van 100-0-0 bij baron de Croeser
Datering 21/03/1789
HuisnaamDe Valcke ; in 1728 : De Goude Valcke
Zestienstraat Wullestrate
Oud huisnummer C20/38
Adres Wollestraat 24
Adrescode 800003820024
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be