Back to top

Verkoop, Sint-Walburgastraat 16 - 3/10/1781 | Erfgoed Brugge

Referentie JAN/0192
Aard verkoop
Part Francois van Hamme de Stamperhoucke, optredende in eigen naam en als gemachtigde over Eerw. heer Balthazar van Hamme kannunik en scholaster van OLV kerk in Brugge, ook als gemachtigde over meester Charles Penneman de Cosseheijde, wonende te Gent en gehuwd met Marie Philippine van Hamme, voorts Guilliaume vanden Bogaerde de Merelbeke gehuwd met Constance van Hamme, gerecht in de helft; voorts als gemachtigde over Judocus de Deurwaarder procureur van het Brugse Vrije die op zijn beurt gemachtigde was over Marie en Francoise van Hamme, beide jonge dochters, voorts als gemachtigde over Ambrosius van Laerebeke wonende te Gent als vader en voogd over zijn twee minderjarige kinderen verwekt bij Angeline van Hamme, samen gerecht tot de wederhelft, verkopen dit huis aan Francois Joseph Delmiche
Klerk Donny
Datering 3/10/1781
Zestienstraat Sinte Wouburghestrate
Oud huisnummer A2/61
Adres Sint-Walburgastraat 16
Adrescode 800003050016
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be