Back to top

Verkoop en verband, Sulferbergstraat 13 - 17/04/1753 | Erfgoed Brugge

Referentie OLV/0848
Aard Verkoop en verband
Part Judocus van Steenbrugghe en echtgenote verkopen een huisje met groot perceel dat er naast en achter ligt en bestaat uit een heester, gelegen aan de Assebrouckstraat, groot 63 roeden, aan Pieter Frans Vincent Burghgrave de Vooght, belast, benevens het huis in de Sint Catharinastraat met een achterliggend perceel grond dat een hoveniershof is en ongeveer 1 lijn lands groot, met een poort en schuur ernaast, uitkomend in de Elsstraat en toebehorend aan de comparanten, met 0-6-0 par en met een landcijns van 0-8-0 tvv de Eekhoutabdij. De renten en kapitaal blijven ten laste van de comparanten, die ter ontlasting van de verkochte partij het huis met zijn erf en toebehoren, gelegen in de Catharinastraat, verbinden.
Klerk Karel Cortals
Datering 17/04/1753
Zestienstraat Assebroucstrate
Oud huisnummer C11/81
Adres Sulferbergstraat 13
Adrescode 800003420013
Nota Eigendom in 1680 uitgebreid met delen van een aanpalend eigendom OLV/0849, later verkaveld in 8 percelen.
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be