Back to top

Rente (zuidelijke huis), Walplein 36 - 16/10/1761 | Erfgoed Brugge

Referentie OLV/0707
Aard rente (zuidelijke huis)
Part Meester Jacobus Roels, pastoor en kanunnik van Sint-Salvators, bezet op dit huis een rente van 2-0-0 pen 50 t.v.v. de pastorij van de tweede portie, die hij nu bekleedt, om maandelijks twee missen te kunnen celebreren
Klerk F.J. Beijts
Datering 16/10/1761
Zestienstraat Walplatse
Oud huisnummer C9/34
Adres Walplein 36
Adrescode 800003650036
Nota Tussen 1660 en 1666 werd dit huis samengevoegd met OLV/0708 tot één woning. In 1673 werd het weer opgesplitst in een zuidelijke en noordelijke woning. Inschrijvingen van beide delen zijn chronologisch opgenomen met vermelding van het huis
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be