Back to top

Zonnekemeers 1 - 1/01/1580 | Erfgoed Brugge

Referentie OLV/0574
Part Huis en heester zijn in eigendom van Jan van Loo
Datering 1/01/1580
Zestienstraat Nieumeersch ofte Zunneken Meersch
Oud huisnummer C8/3
Adres Zonnekemeers 1
Adrescode 800003890001
Nota Reeds in 1580 zijn dit huis en heester in dezelfde eigendom als de huizen OLV/0575, OLV/0576, OLV/0577, OLV/0578, OLV/0579 en OLV/0580. Vanaf 1605 horen ook OLV/0581 en OLV/0582 hierbij. In 1637 wordt het erf afzonderlijk verkocht als boomgaard. Van 1643 tot 1708 hoort die bij het huis OLV/0575, daarna bij OLV/0571. Het eigenlijke huis OLV/0574 wordt afzonderlijk verkocht, maar blijkt vanaf 1641 uit 2 delen te bestaan, van dan af vermeld als het westelijke en het oostelijke huis. Op de plaats van de voormalige huizen OLV/0571 tot en met OLV/0580 waren rond 1800 nog 7 huisnummers C8/2 tot en met C8/8. Rond 1835 waren er 8 percelen; later zijn hier 27 deelpercelen gekomen met basisnummers C 1033 en C 1031.
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be