Back to top

Arrest, Zonnekemeers 19 - 2/11/1688 | Erfgoed Brugge

Referentie OLV/0584
Aard arrest
Part Jan van Bergen doet arrest op het deel van het sterfhuis van Jaecques Boeteman de oude, dat toekomt aan Jaecques Boeteman de jonge, ook op het huis OLV/0558, omwille van 14-15-0 ponden Vlaams penn.20 o.a. als borg voor Aernout Minten en Lowys de Beert voor pacht van de Hoge Tol.
Klerk Adriaen Rielant
Datering 2/11/1688
Zestienstraat Nieumeersch ofte Zunneken Meersch
Oud huisnummer C8/14, C8/15
Adres Zonnekemeers 19
Adrescode 800003890019
Nota Ter hoogte van de percelen OLV/0582, OLV/0583, OLV/0584 bestonden rond 1800 6 huisnummers en in 1835 6 percelen. Nu samengevoegd tot 4.
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be