Back to top

Verkoop, Zonnekemeers 1 - 26/10/1666 | Erfgoed Brugge

Referentie OLV/0571
Aard verkoop
Part Franchois Roelof en echtgenote verkopen 1/6 uit de ene helft en 1/12 uit de andere helft van dit huis en de huisjes die hierbij horen (zie hoger) aan Adrian Roelof
Klerk Leonard de Keysere
Datering 26/10/1666
Zestienstraat Nieumeersch ofte Zunneken Meersch
Oud huisnummer C8/1
Adres Zonnekemeers 1
Adrescode 800003890001
Nota Het hoekhuis beneden aan de brug was vroeger twee woningen, in 1580 nog slechts één. In 1666 wordt dit vermeld als een huis en drie kleine huisjes aan de oostkant (wellicht foutief). In 1692 spreekt men van een groot huis met klein huisje aan de oostkant en twee kleine huisjes aan de westkant. Vanaf 1698 wordt het grote huis vermeld als brandewijnstokerij. Vanaf 1700 worden twee delen afzonderlijk verkocht en belast : een groot huis met groot stuk grond erbij, grote poort en huisje aan de oostkant (brandewijnstokerij) enerzijds en twee huisjes aan de westkant (ook vermeld als renthuisjes of stenen cameren) anderzijds
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be