Back to top

Verkoop bij decreet, Oostmeers 34 - 19/05/1642 | Erfgoed Brugge

Referentie OLV/0419
Aard Verkoop bij decreet
Part Dit huis wordt bij decreet verkocht aan de kinderen van Joos Meyboom, wegens achterstal van pacht
Klerk Willem van der Woestyne
Datering 19/05/1642
HuisnaamDe Buerse
Zestienstraat Oostmeesch
Oud huisnummer C7/1
Adres Oostmeers 34
Adrescode 800002490034
Nota Vanaf 1646 samen vermeldt met OLV/420. Wordt v¢¢r 1674 (in OLV/0420 reeds vermeld in 1658) omgevormd tot 7 nieuwe huisjes en een heester ("die gheseyt wierden te wesen seven huijsekens ofte steene caemeren alle nevens elcanderen staende met een eester daerachter ligghende alle over eenighe jaeren nieuwe ghemaeckt"). In 1713 uitgebreid met nog een huisje ? Samen met OLV/0420 7 percelen na 1800; nu 6
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be