Back to top

Accoord over opheffing erfdienstbaarheid, Oostmeers 34 - 2/04/1669 | Erfgoed Brugge

Referentie OLV/0419
Aard Accoord over opheffing erfdienstbaarheid
Part Tussen de eigenaar van deze partij en de eigenaar van OLV/0493 is een accoord gemaakt. Zie OLV/0420
Datering 2/04/1669
HuisnaamDe Buerse
Zestienstraat Oostmeesch
Oud huisnummer C7/1
Adres Oostmeers 34
Adrescode 800002490034
Nota Vanaf 1646 samen vermeldt met OLV/420. Wordt v¢¢r 1674 (in OLV/0420 reeds vermeld in 1658) omgevormd tot 7 nieuwe huisjes en een heester ("die gheseyt wierden te wesen seven huijsekens ofte steene caemeren alle nevens elcanderen staende met een eester daerachter ligghende alle over eenighe jaeren nieuwe ghemaeckt"). In 1713 uitgebreid met nog een huisje ? Samen met OLV/0420 7 percelen na 1800; nu 6
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be