Back to top

Verkoop, 't Zand OB06 - 2/06/1608 | Erfgoed Brugge

Referentie OLV/0410
Aard Verkoop
Part De erfgenamen van Loys van Nieukercke verkopen dit huis en OLV/0411 en OLV/0412 met het bijhorende erf en de rentenlast zoals gespecifieerd bij OLV/0412 en met een cijnsrente van 0-5-0 aan de stad. Nota: uit volgende inschrijving valt op te maken dat de koper meester Robert van Remoortele was.
Klerk Zaghere
Datering 2/06/1608
Zestienstraat (verdwenen) straatje nabij Zand
Oud huisnummer -
Adres 't Zand OB06
Adrescode 80000348OB06
Nota Geen verdere inschrijvingen na 1614. Is bij het domein van de Paters Capucijnen gevoegd. Huizen zijn afgebroken, deel Albertpark, Zand nabij Concertgebouw.
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be