Back to top

Lopende schuld, Westmeers 138 - 13/01/1581 | Erfgoed Brugge

Referentie OLV/0338-2
Aard lopende schuld
Part Pieter Dominicle, gehuwd met de weduwe van Cornelis van Hooghendorpe, verbindt 1/2 van dit huis en de 2 volgende huizen en heester OLV/0339 en OLV/0340 in een lopende schuld van 629-1-7 t.v.v. de kinderen van Cornelis van Hooghendorpe, te betalen op verzoek van hun voogden. Andere lasten zijn 0-20-0 landcijns en losrente, 0-30-0 pen 18. Andere lasten vallen op het huis "tBonte Peert" op de Vrijdagmarkt
Klerk Jan Spetael
Datering 13/01/1581
Zestienstraat Westmeesch
Oud huisnummer C6/49
Adres Westmeers 138
Adrescode 800003730138
Nota Dit huis is in dezelfde eigendom als OLV/0339 en OLV/0340, die in de 17e eeuw bij dit huis gevoegd worden. Vanaf 1678 wordt dit complex vermeld als een "wasblekerij". In 1645 worden enkele huizen met heester en achterhuizen bij dit geheel gevoegd, m.n. OLV/0341, OLV/0341-2, OLV/0342, OLV/0343, OLV/0344 en OLV/0345. Ook OLV/0346 wordt dan aangekocht. Naast de blekerij omvat het geheel ook een aantal huurwoningen. In 1768 wordt een huis aan de noordkant van de blekerij weer afgescheiden en apart verkocht
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be