Back to top

Arrest, Westmeers 140 - 29/04/1671 | Erfgoed Brugge

Referentie OLV/0338
Aard arrest
Part Jan de le Flije, ontvanger van de landen van den Vrije, liet arrest doen op het gedeelte van het huis dat toekomt aan Andries Messijs, in het sterfhuis van zijn vader Clement Messijs, en op het del van het sterfhuis toekomende aan zijn weduwe, wegens verhaal over een som van 1275-00-00 groten pacht over zijn aanstelling als stokhouder van het ambacht van Straeten
Klerk L. Dekeyser
Datering 29/04/1671
Zestienstraat Westmeesch
Oud huisnummer C6/50
Adres Westmeers 140
Adrescode 800003730140
Nota Het oude perceel is na 1835 sterk verkaveld; huidige numeers Westmeers 140 tot en met 152; Eiland, zonder nummer
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be