Back to top

Arrest, Steenstraat 11 - 5/01/1662 | Erfgoed Brugge

Referentie OLV/0033
Aard arrest
Part Chaerles de Vooght liet beslag leggen op het deel dat Jan Sappaert via zijn echtgenote toebehoort en op de eventuele erfenis uit het sterfhuis van Robert de Pottere omwille van schadeloosstelling van de aanspraken die de Vooght in de Raad van Vlaanderen leed t.g.v. de eis van de weduwe en erfgenamen van Matheus vander Linghen
Klerk Ferdinand Guillet
Datering 5/01/1662
HuisnaamDe Roode Duere
Zestienstraat Achter Dhalle
Oud huisnummer C1/94
Adres Steenstraat 11
Adrescode 800003350011
Nota In 1690 wordt dit huis een "hostelrije" genoemd. De naam blijkt dan "De Roode Poorte" te zijn
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be