Back to top

Arrest, Zonnekemeers 1 - 9/07/1700 | Erfgoed Brugge

Referentie OLV/0571
Aard arrest
Part M. Couckuyt, voogd van de kinderen van (blanco) Coppin bij Marie Trogh, liet arrest doen op het huis van Jan Trogh om betaling (uit verzekering) te bekomen van ongeveer 60-0-0 wezenpenningen die Jan Trogh als medevoogd onder hem heeft
Klerk Jan Antoon de Ruddere
Datering 9/07/1700
Zestienstraat Nieumeersch ofte Zunneken Meersch
Oud huisnummer C8/1
Adres Zonnekemeers 1
Adrescode 800003890001
Nota Het hoekhuis beneden aan de brug was vroeger twee woningen, in 1580 nog slechts één. In 1666 wordt dit vermeld als een huis en drie kleine huisjes aan de oostkant (wellicht foutief). In 1692 spreekt men van een groot huis met klein huisje aan de oostkant en twee kleine huisjes aan de westkant. Vanaf 1698 wordt het grote huis vermeld als brandewijnstokerij. Vanaf 1700 worden twee delen afzonderlijk verkocht en belast : een groot huis met groot stuk grond erbij, grote poort en huisje aan de oostkant (brandewijnstokerij) enerzijds en twee huisjes aan de westkant (ook vermeld als renthuisjes of stenen cameren) anderzijds
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be