Back to top

Arrest, Oude Zomerstraat 2 - 1/10/1697 | Erfgoed Brugge

Referentie OLV/0095
Aard arrest
Part Isabelle Neyts, weduwe van Jan Baptiste van Thienen, rendante van het sterfhuis van meester Joannes Neyts, doet arrest op dit huis toebehorende meester ... en Isabelle vanden Dorpe
Klerk Pieter Uutterwulghe
Datering 1/10/1697
Zestienstraat Zomerstratkin
Oud huisnummer C1/71
Adres Oude Zomerstraat 2
Adrescode 800002550002
Nota In 1771 wordt er melding gemaakt dat dit huis en OLV/0062 in de Loppemstraat zijn samengevoegd.
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be