Back to top

Overeenkomst, Gouden-Handstraat 17 - 16/07/1781 | Erfgoed Brugge

Referentie NIK/1386
Aard overeenkomst
Part Uit een geschrift dd. 16-07-1781 ondertekend Baron de Croeser blijkt dat hij onderschreven Charles Aenas baron de Croeser de Berg(u)es verklaart dat in de gemene muur, onlangs hernieuwd en de hovingen van dit huis en het huis toebehorend aan mr. Felix de Genellis scheidende en voorhoofdende op de Lange Rei in NIK/1372 niet meer dan 2 ingewerkte dromers (?) gemeen zijn en daarvan onafscheidelijk deel uitmaken , namelijk 1 op elke zesde ter plaats, alwaar de onderdromers(?) voordien in de afgebroken muur gestaan hebben, zijnde de boordromers in deze muur gemakkelijk niet gezien kunnen zijn , gezien vanaf het erf van de onderschreven door hem alleen bekostigd zowel als dewelke hij nog zou overwegen aldaarte steken aan hun privatieve kosten, zonder dat het onderhoud van deze ooit zal moeten komen ten laste van genoemde Genellis of zijn nakomers, maar zal blijven ten privé last vande onderschreven welke deze zal mogen vermeerderen of verminderen, naar zijn believen,alwaar deze verklaring zal worden geregfistreerd bij het onroerend goed dezer stad, waar de huizen bekend zijn
Klerk Jan Genellis
Datering 16/07/1781
Zestienstraat Nieustrate van Sint Gillis
Oud huisnummer E15/15
Adres Gouden-Handstraat 17
Adrescode 800000980017
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be