Back to top

Verkoop, Langerei 1 - 5/08/1704 | Erfgoed Brugge

Referentie NIK/1379
Aard Verkoop
Part Ferdinand Heindricx en Judocus vande Walle, voogden van de 3 kinderen van Jacques van Blootackere bij Marie vande Walle en voorts dezelfde vande Walle als gemachtigd over Jacques van Blootackere en diens vrouw, verkopen aan Joan vander Meulen de helft en aan Pieter de Clercq en Isabelle van Thienen de andere helft van een deel van dit erf, namelijk de moutvloer met de zolderingen erboven en gelegen westwaarts tot aan het huis van Frans Speelmans, met de grond waar de ast op staat, met het hofje tegen de moutvloer. Verder worden ook een aantal erfdienstbaarheden beschreven.
Klerk A. de Rudder
Datering 5/08/1704
HuisnaamDe Torre, later De Gouden Handt
Zestienstraat Houtbrekers Dam
Oud huisnummer E15/01
Adres Langerei 1
Adrescode 800002070001
Nota Op 1 maart 1657 worden dit huis en de belendende huizen NIK/1381 en NIK/1382 een geheel. Op 19 april 1788 worden de vroegere percelen NIK/1381 en NIK/1382 als boeye of magazijn weer afgesplitst van NIK/1379.
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be