Back to top

Verkoop, Langerei 96 - 13/11/1596 | Erfgoed Brugge

Referentie NIK/1299
Aard Verkoop
Part Heindric Willaert en vrouw verkopen dit huis aan Pieter Reijniers met beding dat de eigenaar van dit huis geen vensters mag plaatsen licht en lucht nemend noch in de muur aan de zuid- , noch aan de noordkant op het erf van het volgend huis NIK/1300, tezamen met de poort naast dit huis staand en verder met bepaalde voorwaarden van een muur zoals in de acte vermeld. Het huis is belast met 02-16-00 gr. landcijns én 06-00-00 gr. pen. 18 verbonden aan dit huis tezamen met 8 huizen aan de Reije en 12 huizen in de 'sGravenstraat waarvan dit huis schuldig is 00-10-00 gr der grondrente én 00-10-00 gr. verschuldigd aan de leerlingen van de Wijngaard verbonden aan dit huis alleen, met 00-05-00 gr. hetzij de 1/2 van 00-00-15 gr. zowel ten laste van dit huis als nog een huis staand omtrent de Raamstraat dezer stad bij de Ezelpoort toebehorend Jan Vereecke,die men schuldig is de weduwe van mr. Andries Hellijnc.
Klerk Pieter de Waghemakere
Datering 13/11/1596
Zestienstraat Houtbrekers Dam
Oud huisnummer E10/34 & E10/34²
Adres Langerei 96
Adrescode 800002070096
Nota Op het eind van de 18de eeuw blijkt het om twee huizen te gaan
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be