Back to top

Verbintenis, Langerei 100 - 15/01/1686 | Erfgoed Brugge

Referentie NIK/1297
Aard verbintenis
Part Adriaen Roelof en vrouw verbinden dit huis tot waarborg van mr. Jan Cornelis Roelof welke zich heden hoofdelijk borg gesteld heeft loco Jan Poppe, Jan de Grieck, Maerten de Vos en Frans de Munck voorgaande zeker borg en ......t.v.v. Reinier de Grave, het recht verkregen hebbend van Denijs Bracke, enig erfgenaam in het sterfhuis van de weduwe van Jan Feijts, voor de som van 860 gulden door de 1ste verschijner als deken der schippers dezer stad , en nog voor posten ten huize van voornoemde Jan Feijts enz...
Klerk Pieter Jessens
Datering 15/01/1686
Huisnaam't Gouden Hooft
Zestienstraat Houtbrekers Dam
Oud huisnummer E10/36
Adres Langerei 100
Adrescode 800002070100
Nota Vroeger een 2 woonst vanaf de 18de eeuw enkele woonst.
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be