Back to top

Verkoop, Sint-Gilliskerkhof 2 - 16/10/1581 | Erfgoed Brugge

Referentie NIK/1164
Aard verkoop
Part Joos Boudens en Jacques vande Gheenste deelerfgenamen van Phelips van Steelant, de oude, verkopen elk 1/12de deel van 17 naarvolgende huizen, NIK/1153 tot NIK/1169, aan Phelips, fs Phelips van Steelant, zie NIK/1153
Klerk Strymeersch
Datering 16/10/1581
Zestienstraat Kerckhof van Sint Gillis
Oud huisnummer E13/57
Adres Sint-Gilliskerkhof 2
Adrescode 800003070002
Nota In 1580 behoorde dit huis samen met de huizen aan de noordwestzijde van de Baliestraat en met 9 huizen in de deze straat tot het eigendom van één persoon, nl. Phelips van Steelant. Waarschijnlijk zijn al deze huizen afkomstig van een verkaveling van één groot perceel. Tot 1744 behoorden deze negen huizen steeds tot dezelfde eigenaar toe. Heden ten dage is dit huis met NIK/1163 samengevoegd onder kadaster nummer E/451a.
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be