Back to top

Verband, Sint-Gilliskerkhof 2 - 24/11/1654 | Erfgoed Brugge

Referentie NIK/1164
Aard Verband
Part Jan de Ruddere, vrijgezel, verbindt die delen van huizen die hem toebehoren nav. het overlijden van Marie de Brouckere, nl. CAR/0709², NIK/1153 tot NIK/1169 en NIK/1498, om een geleende som van 700 gulden te waarborgen voor Maerten Bruijnsteen,zie CAR/0709²
Klerk A. Aerts
Datering 24/11/1654
Zestienstraat Kerckhof van Sint Gillis
Oud huisnummer E13/57
Adres Sint-Gilliskerkhof 2
Adrescode 800003070002
Nota In 1580 behoorde dit huis samen met de huizen aan de noordwestzijde van de Baliestraat en met 9 huizen in de deze straat tot het eigendom van één persoon, nl. Phelips van Steelant. Waarschijnlijk zijn al deze huizen afkomstig van een verkaveling van één groot perceel. Tot 1744 behoorden deze negen huizen steeds tot dezelfde eigenaar toe. Heden ten dage is dit huis met NIK/1163 samengevoegd onder kadaster nummer E/451a.
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be