Back to top

Transport, Sint-Clarastraat 16 - 19/04/1610 | Erfgoed Brugge

Referentie NIK/0835
Aard transport
Part De weduwe van Wouter de Clercq transporteert aan Sijmon Philips het recht dat het sterfhuis van haar overleden man aan dit huis had en op de erven waarop NIK/0834 en NIK/0836 hadden gestaan met 0-20-0 en 0-0-12-12 aan de dis van Sint-Gillis en met 0-0-14 aan Sint-Juliaans en nog 0-5-0 aan de erfgenamen van Jaecques de Jonge.
Klerk Pieter de Rouf per register Victor de Meestere
Datering 19/04/1610
HuisnaamHet Werregaerne
Zestienstraat Sinte Clarestrate
Oud huisnummer E17/25
Adres Sint-Clarastraat 16
Adrescode 800003040016
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be