Back to top

Erfenisverdeling, Naaldenstraat 4 - 7/10/1585 | Erfgoed Brugge

Referentie NIK/0160
Aard Erfenisverdeling
Part Overeenkomst tussen Jan Boudens gehuwd met de weduwe van Guille de Zeune en de andere erfgenamen van Guille de Zeune dat Jan Boudens alleen eigenaar is van 7 delen van twaalf van 1/16 in dit huis en de twee volgende. En de andere erfgenamen in vijf delen vn twaalf van 1/16. Belast met 36 schell. gr per jaar grond- en andere lasten.
Klerk Bartholomeus Van Der Praet
Datering 7/10/1585
HuisnaamDe Watermeulen
Zestienstraat Naeldestrate
Oud huisnummer E2/15
Adres Naaldenstraat 4
Adrescode 800002350004
Nota Dit huis gaat van 1626 tot 1723 samen met NIK/0161en NIK/0162. Daarna gaat het samen met NIK/0159 en NIK/0157 en vormt het met NIK/0159 één geheel. Tot vóór 1974 afzonderlijk huis Naaldenstraat nr. 4. Maakt sinds 1974 deel uit van de nieuwgebouwde Biekorfbibliotheek aan de Kuipersstraat. Staat in het Geoloket vermeld onder het grote blok SInt-Jakobsstraat 18/28.
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be