Back to top

Inbeslagneming Raad van Vlaanderen, Sint-Jakobsstraat 28 - 28/10/1790 | Erfgoed Brugge

Referentie NIK/0157
Aard Inbeslagneming Raad van Vlaanderen
Part Op vraag van Retsin Ottevaere, negociant te Kortrijk, en als verhaal voor 1400 en 1600 guld., legt de Raad van Vlaanderen beslag op dit huis en NIK/0158, zijnde een oude winkel, zeepziederij en kaarsengieterij met toebehoren, NIK/0155, NIK/0156, NIK/0158, NIK/0159 en NIK/0160, JAK/1170, JAN/0204 gebruikt door Jan de Gheldere, huis en paardenmolen JAK/1350, een kersenboogaard van 69 gemeten, 20 lijnen, 24 roeden gelegen binnen de palen van Brugge, CAR/0495, een rente van 15-0-0 op de bakkerij het Peerdeken DON/0398, een rente van 11-15-0 pen 20 op JAK/1254, het huis JAK/1072, een rente van 7-15-0 op NIK/0406, een rente van 6-5-0 op JAK/0142, een rente van 8-10-0 op JAK/1273², een rente van 200-0-0 kapitaal en een van 50-0-0 kapitaal ten laste van de weduwe d'Alwant op JAK/1687, een rente van 300-0-0 voortkomend uit het sterfhuis van Johannes Huwyn en ten laste van Renson op het huis JAK/1796 dat hij bewoont , een rente van 400-0-0 ten laste van convoy rechten, een rente van 4-0-0 pen 3 1/2 ten laste van de kamer van commerce, alles eigendom van Carel de Net-Rijelant en echtgenote
Datering 28/10/1790
HuisnaamHet Houfyzer
Zestienstraat Sint Jacobsstrate
Oud huisnummer E2/14
Adres Sint-Jakobsstraat 28
Adrescode 800003110028
Nota Vanaf eind 18de eeuw maken dit huis en NIK/0156 één geheel. Ook NIK/0158 hoort daarbij. De eigenaar van dit geheel, echtpaar De Net-Rielandt, heeft ook NIK/0159 en NIK/0160 in bezit. Tot vóór 1974 afzonderlijk huizen Sint-Jakobsstraat nr. 28 en Naaldenstraat 2. Maakt sinds 1974 deel uit van de nieuwgebouwde Biekorfbibliotheek aan de Kuipersstraat. Staat in het Geoloket vermeld onder het grote blok SInt-Jakobsstraat 18/28.
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be