Back to top

Inbeslagneming Raad van Vlaanderen, Sint-Jakobsstraat 28 - 6/10/1790 | Erfgoed Brugge

Referentie NIK/0157
Aard Inbeslagneming Raad van Vlaanderen
Part Op verzoek van Augustijn van Outrijve, negociant, en Jan van Outtrijve, heer van Merckem, legt de Raad van Vlaanderen beslag op de eigendommen van Charles de Net-Rijelant, koopman, namelijk dit huis, samen met NIK/0158 een vettewarenwinkel en zeepziederij het Houfiser, NIK/0155, NIK/0156, NIK/0158, NIK/0159 en NIK/0160 met hun meubelen, "huijscattheijlen", koopmanschappen en effecten, gepacht door drukker Bogaert, het huis in de Naaldenstraat gebruikt door Hanssens, NIK/0213 gebruikt door Stappens d'Harnes, JAK/1170, JAN/0204 gebruikt door Jan de Gheldere, JAK/1350 met paardenmolen en toebehoren zonder paarden en wagen, een rente van 15-0-0 op 300-0-0 kapitaal, bezet op de bakkerij het Peerdeken DON/0398, de fabriek en gebouwen in het gewezen klooster Bethanie CAR/0495, die de Net gekocht heeft van Anthone Loijs, en de akties in de fabriek van Rapaert en Co in het Rijke Clarenklooster, als verhaal voor 406-13-4 en 301-17-0 geleend geld en koopmanschappen
Datering 6/10/1790
HuisnaamHet Houfyzer
Zestienstraat Sint Jacobsstrate
Oud huisnummer E2/14
Adres Sint-Jakobsstraat 28
Adrescode 800003110028
Nota Vanaf eind 18de eeuw maken dit huis en NIK/0156 één geheel. Ook NIK/0158 hoort daarbij. De eigenaar van dit geheel, echtpaar De Net-Rielandt, heeft ook NIK/0159 en NIK/0160 in bezit. Tot vóór 1974 afzonderlijk huizen Sint-Jakobsstraat nr. 28 en Naaldenstraat 2. Maakt sinds 1974 deel uit van de nieuwgebouwde Biekorfbibliotheek aan de Kuipersstraat. Staat in het Geoloket vermeld onder het grote blok SInt-Jakobsstraat 18/28.
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be