Back to top

Inbeslagneming, Geernaartstraat 27 - 21/10/1735 | Erfgoed Brugge

Referentie NIK/0014
Aard inbeslagneming
Part Joannes, Marie en Helena Thierman, kinderen van Pieter bij Marie Aernouts, melden de Raad van Vlaanderen dat zij 1/12 van dit huis bezitten. Het huis wordt nu bewoond door hun moeder Marie Aernouts die huwde met Anthone Gijoodt. Zij erfden dit na overlijden van hun vader Pieter Tierman. De overige erfdelen behoren hun moeder toe, zoals vermeld in de staat van goed die op 12-02-1710 werd overgebracht. Volgens die staat van goed komt hen nog 93-5-3 toe als wezenpenningen. De deurwaarder van de Raad van Vlaanderen laat daarom dit huis in beslag nemen
Datering 21/10/1735
Zestienstraat Gheernaertstratkin
Oud huisnummer E1/69
Adres Geernaartstraat 27
Adrescode 800000830027
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be