Back to top

Verkoop, Langestraat 25 - 30/12/1642 | Erfgoed Brugge

Referentie JAN/1036
Aard Verkoop
Part De weduwe en erfgenamen van Niclaeys vander Haeghe fs Pieter, de voogden van de kinderen van dezelfde Niclays en van Catharine Joossens, alsook Jan Roose en echtgenote, verkopen dit huis aan frans Schockaert en Jan Oste fs Jan
Klerk Gislenus Maelfeyt
Datering 30/12/1642
HuisnaamDe goude Mauwe
Zestienstraat Langhestrate
Oud huisnummer A5/9²
Adres Langestraat 25
Adrescode 800002080025
Nota Dit huis wordt in 1723 samengevoegd met de brouwerij De Maerminne JAN/1037
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be