Back to top

Verkoop, Langestraat 33 - 20/10/1713 | Erfgoed Brugge

Referentie JAN/1033
Aard verkoop
Part De gezamenlijke erfgenamen van Antone van Igelant(sic) verkopen aan Pieter Corenij een huis staand aan de noordkant van de Langestraat, naast dit groot huis en welk daarvan gescheiden is, toebehorend meester Jacques Wils die dit verwierf door koop aan de erfgenamen van Antone Igelant aan de Oostkant en het huis van Jan Hanecaert, ook gekocht als hier voormeld aan de westzijde met enige afspraken nopens servitudes en gemeenzaamheden tussen dit huis en het huis van voornoemde Mster Wils.
Klerk Joanes vande Kinderen
Datering 20/10/1713
Zestienstraat Langhestrate
Oud huisnummer A5/12
Adres Langestraat 33
Adrescode 800002080033
Nota Samenhang met JAN/1034. In JAN/2071 is er sprake van separatie
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be