Back to top

Rente, Langestraat 65 - 12/10/1633 | Erfgoed Brugge

Referentie JAN/1017
Aard Rente
Part De weduwe van Nicolaes Herremans bezet op dit huis een rente van 0-15-0 pen 16 tvv Magdaleene dochter van Jan Bisschop
Klerk Thomas Zeghers
Datering 12/10/1633
Zestienstraat Langhestrate
Oud huisnummer A5/28 en A5/27
Adres Langestraat 65
Adrescode 800002080065
Nota Omvat sinds 1580 waarschijnlijk ook JAN/1016. Dit huis is sinds 1729 bij JAN/1015 gevoegd. Later in de 19de of 20ste eeuw is dit geheel in twee huizen gespiltst.
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be