Back to top

Inbeslagneming, Blekersstraat 1 - 25/10/1730 | Erfgoed Brugge

Referentie JAN/0421
Aard inbeslagneming
Part Klacht voor de Raad van Vlaanderen op 16.10.1730 door Jan Frans Schaep uit Lapscheure in naam van de vijf weeskinderen van Jan de Zutter bij Pieternelle Dumon, t.n.v. Andries Forret en Anna Van Trappen zijn echtgenote; luidende dat het echtpaar uit handen van Jan Frans Schaep op 28.8.1728 gekregen had een kapitaal van 300 £gr. intrest den pen. 20 t.v.v. de vijf weeskinderen. Noch het kapitaal werd verzekerd, noch enige aflossing werd gedaan, noch de intresten, totaal reeds 31-15-0, werden betaald. Deurwaarder Huys legt beslag eerst op dit huis 'het Ossenhooft' en verder op een huis in de noordzandstraat (JAK/1657 iiii) naast de achterpoort van het Engels klooster.
Klerk -
Datering 25/10/1730
HuisnaamHet Ossenhooft.
Zestienstraat Reye tusschen de Stroo- ende Carmers Brugghe
Oud huisnummer A8/8
Adres Blekersstraat 1
Adrescode 800000250001
Nota Hoekhuis. In het rond 1730 aangelegde dubbel van het Sint Janszestendeel register staat de straatnaam als volgt vermeld: "Reije tusschen de Stroo, ende Carmers Brugge, ofte Melckmarckt oostzijde gaende noordtwaert.
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be