Back to top

Verkoop, Engelsestraat 4 - 21/05/1583 | Erfgoed Brugge

Referentie JAN/0293
Aard verkoop
Part Verkopen aan Jan bouüaert: H(endrik) vander Linde 1/6 de deel; de voogden van de kinderen van Jacques van Eenoo van 1/42 deel in de helft en van 1/6 de deel in de helft; verder de voogden van de kinderen van Andries bouüaert van 1/6 de deel van dit huis.
Klerk Jan de Tilly
Datering 21/05/1583
HuisnaamDe Olifant (volgens L.Gilliodts-Van Severen)
Zestienstraat Inghelschestraete
Oud huisnummer A3/18
Adres Engelsestraat 4
Adrescode 800000690004
Nota Met desen huijse wijlent gegaen heeft t'achterhuijs voorhoofden inde Crommewalstraete (JAN/0311² westzijde), danof het selve achterhuijs nu ghesepareert is,'t ghone teghenwoordigh oock is een particulier huijs ende woonste op sigh selven.
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be