Back to top

Inbeslagneming, Engelsestraat 4 - 10/01/1718 | Erfgoed Brugge

Referentie JAN/0293
Aard inbeslagneming
Part Al zulk deel van dit huis dat bij het overlijden van Anna van Bassevelde is gesuccedeerd op N. de Somere weduwe van Franciscus de Latere is op 10.1.1718 in beslag genomen door deurwaarder J.Huijs op verzoek van Elisabeth Vanden Broucke zoals JAN/0907.
Datering 10/01/1718
HuisnaamDe Olifant (volgens L.Gilliodts-Van Severen)
Zestienstraat Inghelschestraete
Oud huisnummer A3/18
Adres Engelsestraat 4
Adrescode 800000690004
Nota Met desen huijse wijlent gegaen heeft t'achterhuijs voorhoofden inde Crommewalstraete (JAN/0311² westzijde), danof het selve achterhuijs nu ghesepareert is,'t ghone teghenwoordigh oock is een particulier huijs ende woonste op sigh selven.
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be