Back to top

Arrest, Engelsestraat 4 - 30/03/1718 | Erfgoed Brugge

Referentie JAN/0293
Aard arrest
Part Pieter Blondeeel doet arrest op dat deel van dit huis toebehorende aan Therese de Somere haar gesuccedeerd ten sterfhuize van Anna van Bassevelde, voorts arrest op haar deel in een rente van 9-0-0 ten laste van Donaas Hagheman en bezet op dit huis en het huis in de Nieuwe Gentweg (DON/1208), verder ook arrest op haar deel in een rente van 13-12-8 ten laste van Franciscus Neels bezet op zijn huis staande op de hoek van de Korenmarkt (DON/0269) ten laatste ook nog arrest op haar deel van een rente van 11-7-3 ten laste van Jacob Rijckebusch bezet op een huis in de Ezelstraat (NIK/0505) alles tot verhaal van de betaling van 95-16-0.
Klerk Christiaan Steyaert
Datering 30/03/1718
HuisnaamDe Olifant (volgens L.Gilliodts-Van Severen)
Zestienstraat Inghelschestraete
Oud huisnummer A3/18
Adres Engelsestraat 4
Adrescode 800000690004
Nota Met desen huijse wijlent gegaen heeft t'achterhuijs voorhoofden inde Crommewalstraete (JAN/0311² westzijde), danof het selve achterhuijs nu ghesepareert is,'t ghone teghenwoordigh oock is een particulier huijs ende woonste op sigh selven.
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be