Back to top

Lopende schuld, Engelsestraat 4 - 21/04/1643 | Erfgoed Brugge

Referentie JAN/0293
Aard lopende schuld
Part Pieter van Bassevelde verbindt dit huis aan een lopende schuld van 558:6:8 t.v.v. de vorige eigenaars van dit huis.
Klerk Arnoud vander Meere
Datering 21/04/1643
HuisnaamDe Olifant (volgens L.Gilliodts-Van Severen)
Zestienstraat Inghelschestraete
Oud huisnummer A3/18
Adres Engelsestraat 4
Adrescode 800000690004
Nota Met desen huijse wijlent gegaen heeft t'achterhuijs voorhoofden inde Crommewalstraete (JAN/0311² westzijde), danof het selve achterhuijs nu ghesepareert is,'t ghone teghenwoordigh oock is een particulier huijs ende woonste op sigh selven.
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be