Back to top

Verkoop, Engelsestraat 4 - 2/06/1617 | Erfgoed Brugge

Referentie JAN/0293
Aard verkoop
Part Justo Bouvaert et uxor vervangende Pieter Bouvaert; en Jan Bouvaert verkopen dit huis aan Barbara de Lerma, weduwe van Jan Loys d'Aguillera, en aan Agnes fa. Jan de Camargo.
Klerk Joost vande Walle
Datering 2/06/1617
HuisnaamDe Olifant (volgens L.Gilliodts-Van Severen)
Zestienstraat Inghelschestraete
Oud huisnummer A3/18
Adres Engelsestraat 4
Adrescode 800000690004
Nota Met desen huijse wijlent gegaen heeft t'achterhuijs voorhoofden inde Crommewalstraete (JAN/0311² westzijde), danof het selve achterhuijs nu ghesepareert is,'t ghone teghenwoordigh oock is een particulier huijs ende woonste op sigh selven.
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be