Back to top

Verkoop, Hoogstraat 9 - 7/05/1693 | Erfgoed Brugge

Referentie JAN/0243
Aard verkoop
Part Jacques Desquien en vrouw, verder Jan de Vooght als gevolmachtigde voor Messire Jean Antenor Huwee en vrouw, ook de zelfde de Vooght als gevolmachtigde voor Steven du Retz en vrouw, volmacht verstrekt voor Niclaijs del Maitin ,koninklijk notaris met standplaats te Brussel, verder de Heer en Meester Laureijns de la Porte en Jan de Vooght voornoemd, als voogd over Jacques Baltazar en Jenne Catharine de twee minderjarige kinderen van de voorschreven Justin du Retz bij de voornoemde Jenne Desguien, als gerechtigd in het derde deel door gift onder levenden van de voorschreven vader en moeder aan hen gedaan bij successie ten sterfhuize van Catharine Godefroid op voorwaarde dat alle schulden en legaten zouden worden afgelost. De voorschreven voogden ten akte dezer en met toestemming van Burgemeesters en Schepenen van het land van den Vrijen, verkopen dit huis genoemd "de Colve" aan Heer en Meester Joannes Ferdinandus Rotsart, tot nu toe verhuurd aan François van Caloen, volgens wettelijke pachtbrief in zijn bezit.
Klerk Jacobus Loys
Datering 7/05/1693
HuisnaamDe Groote Boone
Zestienstraat Hoochstrate
Oud huisnummer A2/14
Adres Hoogstraat 9
Adrescode 800001230009
Nota Vanaf 1615 samen met JAN/0244, "nu één met het volgende huis De Colve".
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be