Back to top

Borgstelling voor erfenisverdeling, Riddersstraat 12 - 20/12/1644 | Erfgoed Brugge

Referentie JAN/0228
Aard borgstelling voor erfenisverdeling
Part Philips van Voorde, voor hemzelf en gemachtigd door Elisabet Dullaert, voorts Michiel Dullaert voor hemzelf en gemachtigd door Jan en Philips Dullaert en Jan Cranchen, gehuwd met Anna Dullaert, voorts Jan Verbrake, voor hemzelf en gemachtigd door Gillis de Leeu, samen erfgenamen langs vaderlijke kant van meester Jan Beltram, geven te kennen dat zij samen met de erfgenamen van moederlijke kant voor de oppervoogden van de stad de staat van goed van zijn sterfhuis geliquideerd hadden en overeengekomen waren in de verdeling van het sterfhuis, volgens de costuymen van Brugge. De erfgenamen langs moederlijke kant bevestigen dit: Magdalene vande Heede, weduwe van Maerten van Doorne, Cornelis Hurlebout, gemachtigd door zijn schoonvader Charles Butsen, meester Lambrecht voor hemzelf en gemachtigd door zijn schoonzus Marie van Liebeke en door Lodewick Cornelis Hubert en Anthone van Polinckhove. Door de erfgenamen langs vaderlijke kant wordt de helft van dit huis verbonden als borg voor de gemaakte afspraken
Klerk Arnoud van der Meere
Datering 20/12/1644
Zestienstraat Rudderstrate
Oud huisnummer A2/30
Adres Riddersstraat 12
Adrescode 800002770012
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be