Back to top

Verkoop bij decreet, Eiermarkt 13 - 27/06/1729 | Erfgoed Brugge

Referentie NIK/0016
Aard verkoop bij decreet
Part Op verzoek van de pastoor en kerkmeesters van Sint-Gillis werd dit huis (vroeger den Ouden Sint Jooris, nu Den Coninck van Spaignen) in beslag genomen en verkocht bij decreet. Het huis was belast met 0-0-6 en een rente van 8-0-0 pen 25 t.v.v. de decretanten, maar die renten waren achterstallig sedert 12-05-1726. Achtereenvolgens werden hierover de weduwe van Lenaert van Vijve gedagvaard, daarna Lenaert, zoon van Lenaert van Vijve, voorts Laureins Houvenaghel die in het buitenland verblijft, als gebruikers en eigenaars van het huis. Ook meester Louijs Vleijs en meester Charles van Damme als gemachtigden over Beijts en de hypothecaire crediteurs, zijn gedagvaard. Koper was Joseph Willems voor de som van 0-4-0 boven de geëiste verlopen en wettelijke kosten. Het kapitaal blijft op het huis bezet. Nota: in de marge van fo. 2781 is vermeld dat het decreet niet werd gezuiverd binnen het jaar na registratie in het register, zodat het nu zijn volledig effect krijgt. Joseph Willems wordt dus eigenaar
Datering 27/06/1729
HuisnaamDen Ouden Sint Jooris; vanaf 1619 De Cuenync van S
Zestienstraat Gheernaertstratkin
Oud huisnummer E1/67
Adres Eiermarkt 13
Adrescode 800000640013
Nota In 1703 was dit een bakkerij
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be