Back to top

Verkoop, Sint-Amandsstraat 28 - 30/04/1733 | Erfgoed Brugge

Referentie JAK/1792
Aard Verkoop
Part Jan Cools gevolmachtigde voor Frans Willaijs, "criekhouder 's lants van(den) Vrijen", Trese Willaeijs weduwe van Frans Boudens en mr. Jan Frans Verhouve, advocaat, voor hun zelf als bevoordeligde erfgenamen ten sterfhuize vanCornelis Willaeijs, gewezen schepen van den lande vanden Vrijen; verkoopt dit huis genaamd de Laurierboom, aan David Bouvein.
Klerk Johan, filius Thomas vande Kijnderen
Datering 30/04/1733
HuisnaamDe Laurierboom
Zestienstraat Sint Amantstrate
Oud huisnummer D21/55
Adres Sint-Amandsstraat 28
Adrescode 800002990028
Nota Gilliodts meldt : "Reg. decreten 1581-87,fol.111 v°,n.2."
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be