Back to top

Rente, Sint-Amandsstraat 26 - 30/09/1684 | Erfgoed Brugge

Referentie JAK/1791
Aard rente
Part Marie Maes weduwevan Marcus Vleijs, Jan Baptiste Vleijs en vrouw, zelfde J.B. Vleijs en Coenraed Beijer, voogden van Isabella dochter van Marcus Vleijs bij Marie Maes, verder Jan Baptiste Vleijs gevolmachtigde voor George Philippe Niclaus en Petronelle Vleijs, zijn zuster; bezetten op dit en 't volgend huis JAK/1792 een rente van 29-01-10 gr. pen. 22 t.v.v. Cornelis Willaeijs, en aldaar medeverschijner en Willem Vleijs verklaartdat hij tot de 1/2 van dit en 't volgend huis JAK/1792 in dit register als eigenaar vermeld staat maar dat deze huizen nu toebehoren aan Marcus Vleijs enz... enz... (zie aldaar)
Klerk Renier de Grave
Datering 30/09/1684
HuisnaamDe rooze Vrieslant
Zestienstraat Sint Amantstrate
Oud huisnummer D21/56
Adres Sint-Amandsstraat 26
Adrescode 800002990026
Nota Gilliodts meldt: " Ch.pup. S. Donat.1448-69, fol. 205 v°, n.5.
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be