Back to top

Rente, Eiermarkt 2 - 8/05/1581 | Erfgoed Brugge

Referentie JAK/1768
Aard rente
Part Jan Revaert bezet een rente van 5-0-0 pen.16 t.v.v. Anthone Ruteau sr. op: - dit huis, - op vijf "cameren nu maer vier wuensten langs de noordzijde van de leempitstrate" (JAK/0544 … JAK/0548), - 2 cameren in de zelfde straat (JAK/0550 en JAK/0551), - 6 cameren langs de westzijde van de vizierstraat (JAK/0552 … JAK/0557), - een groot huis en heester en "twee cameren daerneffens" (JAK/0560). Jan Revaert geeft verder te kennen dat dit huis zo'n vrijheid en dienstbaarheid bezit als vermeld wordt JAK/1767 en dat het belast is met diverse renten.
Klerk Jan Spetael
Datering 8/05/1581
HuisnaamDen Dolphin
Zestienstraat Marct
Oud huisnummer D21/17 & D21/16
Adres Eiermarkt 2
Adrescode 800000640002
Nota Eind 17de eeuw zijn er twee huizen die vanaf 1729 als twee afzonderlijke huizen (noord en zuid) met afzonderlijk eigenaars verder gaan. Op het eind van de 18de eeuw opnieuw onder één eigenaar. Eind 18de eeuw is het noordelijke huis, D21/17,de woning van kroniekschrijver Joseph Van Walleghem. In de 19de eeuw opnieuw één huis.
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be