Back to top

Transport, Eiermarkt 2 - 21/05/1587 | Erfgoed Brugge

Referentie JAK/1768
Aard transport
Part Jan de Ruddere, als ontvanger van den dis van OLV, transporteert het eigendomsrecht in dit huis over aan Joos van Ockerhout.
Klerk Pieter Waghemakere in het register van Jan de Rud
Datering 21/05/1587
HuisnaamDen Dolphin
Zestienstraat Marct
Oud huisnummer D21/17 & D21/16
Adres Eiermarkt 2
Adrescode 800000640002
Nota Eind 17de eeuw zijn er twee huizen die vanaf 1729 als twee afzonderlijke huizen (noord en zuid) met afzonderlijk eigenaars verder gaan. Op het eind van de 18de eeuw opnieuw onder één eigenaar. Eind 18de eeuw is het noordelijke huis, D21/17,de woning van kroniekschrijver Joseph Van Walleghem. In de 19de eeuw opnieuw één huis.
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be