Back to top

Arrest, Geldmuntstraat 41 - 2/07/1784 | Erfgoed Brugge

Referentie JAK/1745
Aard arrest
Part Op vraag van J.J. le Duc, gezworen voogd van het minderjarig kind van Anthone Cellier verwekt bij Isabelle van Gierdegom wordt dit huis aangeslagen tot meerdere waarborg en verhaal ener som van 201-01-11 gr. 18 mijten aan het kind toekomend bij de dood van zijn vader, als in JAK/1744 & 4149.
Datering 2/07/1784
Zestienstraat Ghelthuustrate
Oud huisnummer D21/42
Adres Geldmuntstraat 41
Adrescode 800000850041
Nota Dit huis wordt vanaf 15/10/1770 vermeld als één deel uitmakend met het huis JAK/1744.
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be