Back to top

Verkoop, Geldmuntstraat 41 - 29/07/1580 | Erfgoed Brugge

Referentie JAK/1744
Aard Verkoop
Part Jan Landsocht voor de ene 1/2 en Jacob de Busschere en Loijs Lampreel als gezworen curatoren samen met Nicolas Cobrij inv Jan Winterman, ook curator van Daneel Landsocht, voor de andere helft, verkopen dit huis aan Cornelis Kelderman. Er is een gemeenschappelijk beerput met JAK/1742 & JAK/1743 samen met het huis De Gouden Handschoe (JAK/1802) en het huis van Pieter in der Weijde in de Sint-Amandstraat. Dit huis heeft zijn vrije lucht komend van het erf van het huis JAK/1802. Verder rustten diverse renten op dit huis en de omliggende huizen
schuldig o.m. tvv Ferdinande de Salinas en Barbele van der Eecke.
Klerk Nikolaas Philippet
Datering 29/07/1580
Zestienstraat Ghelthuustrate
Oud huisnummer D21/42
Adres Geldmuntstraat 41
Adrescode 800000850041
Nota Per 15/12/1770 wordt gemeld dat het "naervolghende huijs nu aen elckanderen zijn gheappliqueert". Het gaat om samenvoeging van dit huis en het huis JAK/1745.
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be