Back to top

Registratie van overdracht van eigendomsrecht, Geerwijnstraat 11 - 1/05/1701 | Erfgoed Brugge

Referentie JAK/1671-2
Aard registratie van overdracht van eigendomsrecht
Part De helft van dit huis en toebehoren die eigendom waren van Emerentiana Eeckhof, weduwe van Philippe de Gheldere, is via notariële brieven op 23-06-1699 overgedragen aan Simon Richard vander Moere. Zie JAK/1653-2/2 (de dag van de datum was moeilijk te lezen)
Datering 1/05/1701
Zestienstraat Sheergheerwijnstrate
Oud huisnummer D2/7
Adres Geerwijnstraat 11
Adrescode 800000900011
Nota Wellicht nieuw huis daterend uit midden 17de eeuw, vermeld als huis ten zuiden van het huis van Christoffels de Coninck
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be