Back to top

Verkoop, Moerstraat 22 - 7/05/1609 | Erfgoed Brugge

Referentie JAK/1442
Aard verkoop
Part Cornelis de Ruddere, gemachtigd door de weduwe en de voogden van de kinderen van Guillame Beck, verkoopt het huis aan Reijnier Roose. Het huis heeft een vrije oziedrop. Diverse afspraken zijn gespecifieerd in de akte. Lasten: de landcijns; de rente van 0-20-0 is niet ten laste van dit huis; de 8-0-0 is ondertussen afgelost
Klerk Lambrecht Sproncholf
Datering 7/05/1609
Zestienstraat Corte Moerstrate
Oud huisnummer D5/12
Adres Moerstraat 22
Adrescode 800002300022
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be