Back to top

Rente (brouwerij), Oude Zak 1 - 31/01/1719 | Erfgoed Brugge

Referentie JAK/1308
Aard Rente (brouwerij)
Part Pieter de Vriendt en zijn vrouw Joanne Emmery bezetten op dit huis en brouwerij De Sterre met de loden "conduite" en het brouwalaam een rente van 16-0-0 pen25 tvv. Daniel Mulier "met staende assignatie ende cessie van actie op de ghebruyckers van diere tot ontvangen".
Klerk R. Emmery
Datering 31/01/1719
HuisnaamDen Ezele, nu: De Sterre
Zestienstraat Oudenzack
Oud huisnummer D5/30, D5/31, D5/32 & D5/33
Adres Oude Zak 1
Adrescode 800002540001
Nota Hoekhuis op de zuidoosthoek van de Oude Zak en de Ezelstraat, genaamd Den Ezele en samen met de brouwerij De Sterre in gezamelijk bezit en rond 1640 verbouwd tot een westelijk en een oostelijk huis en een brouwerij dat de naam De Sterre behoudt. In de Bevolkingsregisters van 1790 staat vermeld dat D5/30 en D5/31 afgebroken zijn
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be